Heading 1

Šta radimo

                                                                                              

                                                                                    PROBLEM KOJI REŠAVAMO?

 

U ovom trenutku ima 130 miliona mladih na svetu. Na koji način ih možemo pripremiti za život u ovom brzo menjajućem, tehnološkom i izuzetno kompleksnom svetu? Kako da nauče da dizajniraju bolju budućnost za njih i planetu na kojoj žive?
                                                                                         

                                                                                         SITUACIJA U SRBIJI

 

Na poslednjem PISA testu, deca iz Srbije su bila među poslednjima s Balkana u funkcionalnom znanju. Više od 60% mladih nije zaposleno, a većina onih koji završe “perspektivnije studije” ode iz zemlje. Ovakvi podaci nam govore da je promena paradigme obrazovanja hitna i da je nužno da počne već danas. 


                                                                                                     KAKO?

Tako što ćemo pomoći našoj deci da razviju veštine koje su im potrebne za opstanak i razvoj u 21. veku. Tako što ćemo u fokus obrazovanja staviti izgradnju odgovornih, empatičnih, kreativnih i inovativnih osoba jer ćemo ih od samog početka učiti da čovek nije samo korisnik novih tehnologija, već onaj koji te tehnologije koristi da bi kreirao bolju budućnost. Svako dete u Srbiji nije samo građanin Srbije već i građanin sveta, pokretač društvenih promena (changemaker) i upravo takvo obrazovanje i fokus svako dete treba da ima.

Školski programi

 

Novi svet za novu generaciju.

Edukativni sistemi širom sveta i dalje se fokusiraju na znanju koje je bilo relevantno za 20. vek jer im nedostaje adekvatan pristup  i know-how da bi podstakli razvoj tehnološke pismenosti i kreativnosti.

 

Zato Designathon Works upotpunjuje tu prazninu sa Designathon Works metodom koji podstiče razvoj svih kompetencija koje su neophodne u 21. veku i koje je OECD (međunarodna Organizacija za evropsku saradnju i razvoj) označila kao kompetencije za 21. vek u svom dokumentu o obrazovanju do 2030. godine.

 

To su: kreativan pristup rešavanju problema, kritičko mišljenje, inicijativa, timski rad, naučna, tehnička i digitalna pismenost, preduzetničke veštine i empatija.

 

Designathon metod kombinuje elemente Design Thinking-a i Maker Obrazovanja, pristupe koji dobijaju sve više na značaju širom sveta, kao i elemente preuzete od pedagoškog modela Reggio Emilia, i promišljanja filozofa, psihologa, socijalnog kritičara i teoretičara  obrazovanja Džona Djuija (John Dewey) i matematičara, IT stručnjaka i edukatora Simora Paperta (Seymour Papert) .


Designathon je specijalno osmišljen tip radionica-događaja namenjen deci u osnovnim školama gde oni pronalaze, dizajniraju i predstavljaju svoja kreativna rešenja izazova koji su strukturisani oko UN ciljeva održivog razvoja. Designathon traje 4 do 6 sati i fasilitiraju ga sertifikovani edukatori našeg Designathon Works Serbia tima. Metod je osmišljen i testiran prvo u Holandiji 2014. godine, a zatim i u još 46 zemalja sveta. 

U Holandiji, gde je Designathon Worksnastao, do sada je 60 škola u ovom edukativnom programu, naš seminar za nastavnike je prošlo više od 300 nastavnika, a više od 3300 dece je učestvovalo u Designaton radionicama i događajima širom sveta. 

Pogledajte video koji je snimljen na  Designaton času u jednoj osnovnoj školi u Holandiji:

Mi organizujemo događaje po meri vaše kompanije ili organizacije

 

Kreativnost je zarazna jer predstavlja jedan od ključnih faktora zbog kojih naša civilizacija ide napred. 

Sa Designathon Works metodom, mi pristupamo deci kao kompletnim ljudskim bićima koja poseduju veliku kreativnu energiju. Za nas, dete je čovek u odelu deteta. Kroz Designathon događaje, omogućavamo vam da prodrete u prirodni prostor igre u detetu , da stimulišete njihovu kreativnost, uključenost u rešavanje društvenih izazova za koje oni dizajniraju svoja rešenja koristeći nove tehnologije.

Nudimo vam različite tipove događaja prilagođene vašim potrebama:


Veliki Designathon dođaj ili Mini Designathon događaj  tokom kojih deca i mladi smišljaju, dizajniraju, prave i predstavljaju  njihova rešenja na izazove koje smatrate da su važni za vašu kompaniju ili organizaciju. Designathon Works Srbija tim fasilitira vaš poces.


Micro-Designathon radionica tokom koje vi i vaša ekipa smišljate, pravite i prezentujete vaše izume i rešenja izazova na teme koje se tiču vaše kompanije ili organizacije. Designathon Works Srbija tim fasilitira vaš poces.

Do sada, Designathon događaji su se održali u Holandiji, Nemačkoj, Filipinima, Irskoj, Hrvatskoj, Ugandi i Bangaladešu za organizacije kao što su ActionAid, Patagonia, Circle Economy, The Royal Netherlands Air Force, Municipality of Amsterdam, Waternet and SingularityU.

Teme kojima smo se bavili su : The Future Of Work, Circular Economy, Environmentally Friendly Transport, Clean Water, City Of the Future, Make your own robot.

 Svaki događaj se odigrava pod licencom Designathon Works Ⓡ.

Trenutno u centru pažnje je Designathon na temu "Čista voda":

Waternet i AIWW izazvali su decu da osmisle pametna rešenja kako bi se unapredio kvalitet vode širom sveta.  

 

Na osnovu dečjih prototipa holandski umetnik Pavél van Houten napravio je prototip rešenja  The Minoct:  mašina koja čisti vodu opremljena najneverovatnijim tehnikama! Filteri ove mašine razdvajaju čestice mikroplastike, razornih bakterija i ostale prljavštine u vodi. Ostaci služe mašini kao gorivo. Na taj način, ova mašina je samoodrživa i vrlo brzo može da se preusmeri na neku drugu zagađenu lokaciju. Mašina The Minoct je prvi put predstavljena na  AIWW gde je više od 20.000 posetioca imalo prilike da je vidi. Jedan od gostiju bio je i holandski premijer Mark Rutte. 

Kontaktirajte nas na office@kidhub.rs, ukoliko ste zainteresovani za Designathon na vašu temu.

 

Bićete prijatno iznenađeni koliko relevantna dečja rešenja mogu da budu! 

Globalni dečji Designathon

 

Ovaj događaj se odigrava svake godine početkom novembra. Tada se deca iz 46 zemalja sveta okupljalju na celodnevnom događaju i kreiraju rešenja izazova na osnovu jednog od UN ciljeva održivog razvoja.

 

U novembru 2018. godine, organizovali smo prvi Globalni dečji Dizajnatonna temu “ŽIVOT NA ZEMLJI”. Tema uključuje podteme kao što su  – kako uzgajamo hranu, živi svet oko nas, deforestacija, dezertifikacija i biodiverzitet.

 

Deca su razvijala sopstvene ideje, dizajnirala koristeći naš Designathon elektro kit i pravila prototipe. Učestvovalo je 62 dece iz 17 škola iz Srbije, 25 fasilitatora, ukupno 180 dece i odraslih. Deca su predstavila svoje radove pred žirijem koji su činili stručnjaci iz WWF Srbija, Addiko banke, GIZ Yep, Smart kolektiv, Nova iskra, Trag fondacija i Dostignuća mladih u Srbiji.  

 

Ukoliko želite da budete partner Designaton Works Srbija u organizaciji Globalnog dečjeg Designathona, možete nas kontaktirati na office@kidhub.rs
 

Globalni dečji Designathon je do sada imao šestizdanja: 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020. 

 

Prve godine, ovaj događaj je održan u 5 gradova, a za tri godine u 18, u 2018. je učestvovalo 35 gradova, 2019. je učestvovalo 46 gradova, a u 2020. usled globalne pandemije u događju je učestvovalo 26 zemalja.

 

Globalni hostovi 2017:

Globalni dečji Designathon 2017. godine bio je ujedno i osnova Designathon Works izveštaja  "Globalni glasovi nove generacije - Voda" (Global Voices of the New Generation on: Water).

Skupili smo impresivan zbir uvida u to šta naredne generacije imaju da kažu o pitanjima čiste vode.

 

Takođe, ovaj izveštaj pokazuje da deca brinu o našoj planeti, da su svesna izazova s kojima se čovečenstvo suočava kada je reč o nedostaku čiste pijaće vode i da smatraju da su neophodne konkretne mere da bi se ta pitanja rešila. 

Globalni Designathon događaj je globalna podrška dečjoj kreativnosti i inovativnosti! 

 
logo (2).jpg

Da li ste spremni da postanete dizajneri Vaše budućnosti kreirajući održivija ekološka rešenja u Srbiji?

Ako ste nastavnik, prijavite Vaše učenike na Školski klimatski izazov, a ako si učenik – okupi svoju ekipu i kreni u akciju za zeleniju i zdraviju Srbiju!

Učešće u Školskom klimatskom izazovu je BESPLATNO!

Školski klimatski izazov se održava u sklopu dvogodišnjeg projekta "Da Nam Klima Štima” koji u Srbiji realizuje WWF Srbija uz podršku Vlade Švedske. Realizator takmičenja je KidHub iz Beograda.  

 

Možete nam pisati na skola@kidhub.rs ili nas pozvati 

064 138 96 16 

inforgafik-03.jpg
zemlja-klimatski-izazov (1).jpg

                                                                             

 

                                                                                            ŠTA JE ŠKOLSKI KLIMATSKI IZAZOV?

 

 

Takmičenje – dizajn maraton u dizajniranju ekoloških rešenja klimatskih izazova za osnovce od 8 do 14 godina koristeći Designathon Works metod rada.

Učenici rade samostalno ili u projektnim timovima do tri učenika kreirajući održiva rešenja na temu smanjenja uticaja klimatskih promena u lokalnim sredinama i izradom fizičkih prototipa od reciklažnih materijala.

 

Biće ponuđene četiri teme za rad, od kojih učenici biraju jednu. Ohrabrujemo i povezivanje više tema, ali je važno da jedna tema bude dominantna.

Važno je da se vidi rad svih članova tima u projektu.

                                                               

 

                                                                                   CILJEVI ŠKOLSKOG KLIMATSKOG IZAZOVA?

Podsticanje učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva znanja u

21. veku, kroz aktivno učenje – rešavanjem ekoloških izazova u realnom društvenom okruženju

(eng. learning by doing) primenjujući osnovne principe „mejkers kulture“;

Povećanje participativnosti dece kroz društveno – angažovane teme i inkluzivniji pristup obrazovanju, čineći obrazovne teme relevantnijim za učenike i učenice kroz projektno učenje;

Podsticanje razvoja veština potrebnih u 21. veku kroz saradničko rešavanje problema, naučno-tehnološku pismenost, preduzimljivost, kreativnost i kritičko mišljenje, primenjujući interdisciplinaran pristup koji povezuje nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umetnost i matematiku (eng. STEAM);

Poboljšanje odnosa i saradnje na relaciji nastavnik – učenik – škola – roditelji - lokalna zajednica kroz zajedničke aktivnosti.

                                                           

 

                                                                  TEMA ŠKOLSKOG KLIMATSKOG IZAZOVA - GRAD I KLIMATSKE PROMENE

 

                                                                                    Uticaj klimatskih promena u Srbiji

                                                                 Region Jugoistočne Evrope, u koji spada Srbija, prepoznat je kao osetljiv na klimatske                                                                               promene, što znači da se u narednim decenijama očekuju najveće posledice u vidu                                                                                     ekstremnih vrućina, gubici u biodiverzitetu, a promene ekoloških i društvenih uslova života                                                                     znatno će uticati na zdravlje ljudi, naročito dece.

 

                                                                U gradovima u Srbiji  živi 60,8 odsto stanovnika i tendencija je da će se taj procenat povećati,

                                                                kao i da to utiče na kvalitet života: naselja se šire, smanjuje se procenat zelenih površina,

povećava broj vozila na ulicama, raste zagađenje vazduha, količina komunalnog otpada i otpadnih voda se takođe povećava, kao i potrošnja energije za grejanje i hlađenje.

 

Sve to utiče na povećanje emisija gasova sa efektom staklene bašte i na intenziviranje uticaja klimatskih promena.

 

Stanovništvo gradova je demografski mlađe od stanovnika ostalih naselja, što ga čini pokretačkom snagom na koju moramo računati za razvoj u budućnosti. Mlađe generacije koriste najsavremenije tehnologije od najranijeg doba i njihova inovativna upotreba se pokazala kao ključna za veće angažovanje u razvoju klimatski otpornih gradova.

 

Pored novih tehnologija, veoma je važan razvoj školskog kurikuluma koji se zasniva na podizanju svesti i funkcionalnog znanja najmlađih članova društva – osnovaca, o važnosti UN ciljeva održivog razvoja i pre svega – Klimatskih promena, Održivog razvoja gradova i Kvaliteta obrazovanja.

Šta ti možeš da uradiš? Za početak, prijavi svoj tim na Školski klimatski izazov!

decak2-klimatski-izazov- (5).jpg

                                                                                 

                                                                                                             UČENICI

Sjajno, želite da se priključite!  Šta je potrebno da znate o Školskom klimatskom izazovu?

 1.  Ko se može prijaviti za Školski klimatski izazov?

 

Za Školski klimatski izazov mogu da se prijave svi učenici koji su II, III, IV, V, VI, VII i VIII razred iz bilo kog mesta u Srbiji.

Učenici se mogu prijaviti u timovima do tri člana. Barem jedan član tima mora da bude devojčica.

 

Ukoliko se prijavljujete kao tim, potrebno je da jedna osoba popuni prijavu za sve članove tima navodeći njihove podatke.

Nakon vaše prijave, dobićete mejl potvrde sa Uputstvom za učešće u Školskom klimatskom izazovu.

 

Predlozi projekata moraju da budu kompletni i detaljno pripremljeni. Ne možete prijaviti više sličnih ideja.

Učenici se prijavljuju samostalno popunjavanjem prijave OVDE ili ih mogu prijaviti roditelji ili nastavnici popunjavanjem prijave OVDE. 

Prijave moraju da budu kompletne, u suprotnom neće biti prihvaćeno učešće.

    2.  Kako da odaberemo zadatak za učestvovanje?

Biće ponuđene četiri teme za rad, od kojih učenici biraju jednu.

Ohrabrujemo i povezivanje više tema, ali je važno da jedna tema bude dominantna.

Važno je da se vidi rad svih članova tima u projektu.

    3. Na koji način dizajnirate vaša rešenja?

 

U prvoj fazi takmičenja šaljete nam vaše skice, opis vašeg rešenja i odabir tehnologije kojom ćete raditi vaše rešenje. 

 

Vaš projekat se sastoji od fizičke makete od reciklažnih materijala, a funkcionalnost vaše makete možete postići programiranjem uređaja (Micro Bit, Make Block ili Arduino) i/ili upotrebom elektro komponenti. 

 

Učenici trećeg i četvrtog razreda nisu u obavezi da koriste programiranje u izradi projekata, već isključivo makete od reciklažnih materijala uz mogućnost integracije elektro kompomenti. 

    4.  Na koji način biramo učesnike takmičenja?

Na osnovu motivacije za učešće u Školskom klimatskom izazovu koju nam dostavljate u okviru vašeg motivacionog pisma prilikom prijave za takmičenje.

    5.  Da li je učešće u Školskom klimatskom izazovu besplatno ?

 

Da, učešće u Školskom klimatskom izazovu je BESPLATNO.

    6.  Šta učenici dobijaju učešćem na Školskom klimatskom izazovu?

 • Učesnici dobijaju šansu i prostor da na kreativan način predstave njihovo viđenje rešenja odabranog klimatskog izazova.

 • Najbolji video radovi biće predstavljeni na YouTube kanalima organizatora, FB stranicama, online panelu "Grad i klimatske promene" i biće nagrađeni vrednim nagradama. 

 • Po završetku Školskog klimatskog izazova imaćete sjajno iskustvo, unapredićete vaše znanje i veštine.

 • I ono što je najvažnije – samostalno ćete kreirati ne samo ideju već i prototip vašeg ekološkog rešenja kojim dajete svoj doprinos unapređenju zdravije i zelenije lokalne zajednice!

 

Neka vaša ideja dopre do što više drugara i onih koji bi vam mogli pomoći da tu ideju zaista i realizujete!

Tako će vaša porodica, prijatelji, školski saborci i svi koje poznajete, biti deo ekološke promene koju ste baš vi pokrenuli.

zemlja-klimatski-izazov (1).jpg
cetiri-koraka (1).jpg

                                                                                                     

 

                                                                                                                  NASTAVNICI

 

Sjajno, želite da se priključite! Šta je potrebno da uradite?

 1. Kako se prijavljujemo za Školski klimatski izazov?

 

Za početak je potrebno da se prijavite preko onlajn prijave na OVDE najkasnije do 25.aprila kako bismo Vas registrovali i poslali Vam materijale za rad sa Vašim učenicima u razredu.

Predlozi školskih timskih projekata se predaju najkasnije do 25. maja do  20.00h slanjem zipovanog fajla preko wetransfer platforme OVDE (možete naći objašnjenje kako to da uradite) na skola@kidhub.rs

       

    2. Da li dobijamo materijale za pripremu?

Materijali se sastoje se od kratkog  radnog materijala za pripremu Vaših učenika za učešće u Školskom klimatskom izazovu i Vaše uloge kao mentora u tom procesu. 

U okviru materijala biće ponuđene četiri teme za rad, od kojih učenici biraju jednu. Ohrabrujemo i povezivanje više tema, ali je važno da jedna tema bude dominantna.

U okviru radnog materijala  dobijate i radne listove koje učenici treba da popune i koje nam popunjene šaljete kao predloge školskih timskih projekata.

Kako bismo olakšali ovaj proces, organizujemo vebinar za nastavnike 8. maja na kome ćemo zajedno proći kroz sve faze važne za pripremu za takmičenje, kao i upotrebu programiranja i elektronike za potrebe rada sa učenicima. Vebinar je obavezan. 

    3. Šta je važno da znate prilikom odabira školskih timova za učešće u Školskom klimatskom izazovu?

Učestvovanje na ovom jedinstvenom izazovu biće sjajna prilika za Vaše učenike da usvoje ključne veštine za 21. vek, koje će višestruko unaprediti njihov uspeh u školi, povećati šanse za dobar posao i osposobiti ih da samostalno kreiraju sopstvenu budućnost.

Po završetku izrade školskih projekata, Vi vršite odabir timova koje ćete prijaviti za učešće u Školskom klimatskom izazovu.

Ohrabrujemo učešće dece koja pripadaju ranjivim grupama.

 

Timovi treba da budu mešoviti (devojčice i dečaci) i da se sastoje od 3 člana.

Važno je da se vidi rad sva tri člana tima u projektu.

Ideje za projekat moraju da budu isključivo one do kojih su učenici samostalno došli uz

Vašu mentorsku podršku.

 

Dokumentacija koju predajete mora da bude kompletna i detaljno pripremljena.

 

Predlozi projekata moraju da budu različiti.

Ne možete prijaviti više sličnih ideja.

 

    4. Koji nastavnici mogu da se prijave za učešće u Školskom klimatskom izazovu?

Pozivamo učitelje i predmetne nastavnike (matematika, fizika, biologija, tehničko

i informatičko obrazovanje i likovna kultura) iz osnovnih škola iz cele Srbije.

    5. Koliko školskih timova mogu da prijavim za učešće u Školskom klimatskom izazovu?

Svaki prijavljeni učitelj ili nastavnik može da prijavi do 5 timova iz jednog razreda. 

     

    6.  Zašto da se prijavite za učešće u Školskom klimatskom izazovu?

 • Želite da obogatite Vaš metod rada inovativnim materijalima za izvođenje projektne nastave koji objedinjuju STEAM (nauka-tehnologija-inženjerstvo-umetnost-matematika) okruženje u smislene aktivnosti koje podstiču Vaše učenike na konkretne akcije u lokalnoj zajednici. 

 • Želite da unapredite Vaše veštine kreativne upotrebe novih tehnologija u radu s decom kroz jedinstveni MEJKER obrazovni model rada koji povezuje nove tehnologije sa UN ciljevima održivog razvoja. U okviru Agende globalnog obrazovanja 2030  UNESCO je 2017. godine objavio svoju publikaciju Obrazovanje za održivi razvoj: Ciljevi učenja koja se zasnivaju na 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj. Posebno je istaknuto da je obrazovanje ključni instrument za dostizanje ovih ciljeva.

         

Više o Designathon obrazovnom modelu pogledajte OVDE.

 • Otkrivanje mogućnosti digitalne tehnologije u razvijanju projekata u vaspitno-obrazovnom radu kroz podsticanje angažovanja dece, roditelja i lokalne zajednice.

 • Svi nastavnici dobijaju potvrdu o Stručnom usavršavanju unutar ustanove i potvrdu da su fasilitatori Školskog klimatskog izazova u svojoj školi.

 • Sa nastavnicima – mentorima biće napravljen video intervju po završetku takmičenja i predstavljen na YouTube kanalu KidHub-a i promovisan na društvenim mrežama partnera događaja. 

 • Razmena ideja sa ostalim kolegama proširiće Vaše vidike i dodatno ojačati Vaše kontakte u naučnoj zajednici.

         Moći ćete da ostvarite potencijalnu saradnju između vaših škola, dok će i Vaši učenici pronaći nove drugare.

Nastavnici su ti koji svojim učenicima mogu pružiti dragocena znanja, smernice i vrednosti zahvaljujući kojima će biti uspešni i srećni pojedinci u budućnosti.

Zbog toga motivišite svoje učenike da se prijave i biće Vam zahvalni!

Omogućite svojim učenicima da stiču ključna znanja i veštine, takmiče se, dobro zabavljaju i zdravo rastu uz Školski klimatski izazov!

Tri najbolja timska projekta dobijaju mogućnost da učestvuju na Globalnom dečjem Dizajnatonu koji se održava već četiri godine u Srbiji, osvoje vredne nagrade i budu deo globalnog izveštaja “Future Voices” koji objavljuje globalna Designathon Works mreža . U ovom događaju učestvuju deca iz celog sveta. Do sada je učestvovalo 112 dece iz Srbije.

 

Više o prethodnim učesnicima možete pogledati OVDE

     7.  Kako će učešće na Školskom klimatskom izazovu koristiti Vašim učenicima?

 • Učenici se osposobljavaju da znanja stečena u školi upotrebe u realnom okruženju. Na Školskom klimatskom izazovu deca se testiraju u realnom okruženju i kroz praktične probleme što od učenika zahteva fleksibilnost, kritičko i kreativno razmišljanje, akciju – osobine koje će im biti od velikog značaja tokom kasnijeg školovanja i nakon njega.

 • Druženje učenika sa svojim vršnjacima u zdravoj i podsticajnoj atmosferi. Kroz pripremu i realizaciju Školskog klimatskog izazova učenici zajedno traže rešenje problema, pokušavaju da ostvare što bolje rezultate i tako funkcionišu kao složan tim. Zahvaljujući podsticajnoj i zdravoj takmičarskoj atmosferi koju ovaj izazov propagira, učenici stiču nova prijateljstva, učvršćuju stara i dobijaju drugare za ceo život.

 • Učenici usvajaju najvažnije PISA veštine za 21. vek (Kritičko mišljenje, kreativnost, istraživanje i ispitivanje, samostalnost, inicijativa i upornost, upotreba informacija, sistematično mišljenje, komuniakcija i (samo)refleksija.Kompleksnost i jedinstvenost ovog izazova omogućiće deci da usvoje transverzalne veštine koje će im biti od izuzetnog značaja u budućnosti kada je u pitanju njihov akademski, profesionalni i lični razvoj.

Drugim rečima, Vaši učenici usvajaju ključne veštine za 21. vek prema PISA standardu,

koji predstavlja najrelevantniji internacionalni program za evaluaciju učenika.

    8. Završili ste prijavu, šta sad?

Školski klimatski izazov ima nekoliko faza:

Prvu fazu čini  izrada skica i tehničkih obrazloženja i to su predlozi školskih timskih projekata

koje nam šaljete do 25. maja.

 

Drugu fazu čini selekcija 10 timova, ukupno 30 dece iz cele Srbije koju vrše članovi

organizacionog tima izazova iz KidHub-a i WWF Srbija Adria.

Rezultate odabira ćete dobiti na mejl do 31. maja.

Treću fazu čini finalno učešće na Školskom klimatskom izazovu u vidu izrade odabranih 10 školskih projekata.

 

Odabrani projekti se rade u vidu prototipa od reciklažnih materijala uz primenu mejker kit-a (koji sadrži osnovne elektronske komponente, mejker elemente i Micro Bit) prema elementima licenciranog Designathon Works metoda za koji je KidHub predstavnik za Srbiju.

Školski klimatski izazov biće održan u subotu 12. juna.  Tačno vreme i mesto biće oglašeno najkasnije do 25. maja u skladu sa preporukama koje Krizni Štab bude imao u tom momentu, zbog bezbednosti svih učesnika.

 

Ukoliko vremenske i epidemiološke prilike budu dozvolile, Školski klimatski izazov biće održan u Beogradu. Ukoliko ne, odabrani timovi će dobiti na školsku adresu mejker kit-ove i biće u obavezi da u određeno vreme izrade svoje projekte, a finalno predstavljanje projekata i završni panel biće održani onlajn preko Zoom platforme. 

 

Projekte rade timovi sastavljeni od 3 člana. Napredak tima koji se priključio Školskom klimatskom  izazovu prati se kroz ishode učenja, promenu stava i ponašanja učenika, školskog kolektiva i lokalne zajednice.

   9.  Da li je učešće u Školskom klimatskom izazovu besplatno ?

Da, učešće u Školskom klimatskom izazovu je BESPLATNO za nastavnike i učenike.

Ukoliko vremenske i epidemiološke mere budu dozvolile da se takmičenje održi u Beogradu, troškovi prevoza nastavnika i učenika do Beograda su pokriveni u visini iznosa autobuske karte i biće nadoknađeni učesnicima po dolasku na finalni događaj 12. juna.

Tokom trajanja finalnog događaja, pokriveni su troškovi užine, osveženja i kafe ili čaja za nastavnike.


 

   10.  Kako ćemo birati pobedničke timove? 

Žiri sastavljen od članova KidHub-a, WWF Srbija i nastavničkog tima će odabrati finaliste na osnovu  kvaliteta obrade teme, tehničkog i dizajnerskog rešenja makete i  njene funkcionalnosti. 

 

    11.  Da li su predviđeni sertifikati za učenike u Školskom klimatskom izazovu?

Da, svi učesnici dobijaju po završetku sertifikat o uspešnom realizovanom školskom klimatskom projektu na finalnom događaju 12. juna, odnosno na kućnu adresu ukoliko Školaski klimatski izazov bude održan onlajn. 

 

Za sve timove koji budu učestvovali na finalnom događaju predviđeno je sledeće:

 • Izrada video klipa realizovanog projekta koji će biti podeljen na YouTube kanalu organizatora. Takođe ohrabrujemo učesnike da video podele sa svojim vršnjacima kako bi ih informisali o značaju učešća svih nas u kreiranju inovativnih rešenja koja mogu da smanje štetno dejstvo klimatskih promena;

 • Izrada personalizovanog postera tima projekta i njihovog ekološkog rešenja. Takođe ohrabrujemo učesnike da poster podele sa svojim vršnjacima kako bi ih informisali o značaju učešća svih nas u kreiranju inovativnih rešenja koja mogu da smanje štetno dejstvo klimatskih promena;

 • Predstavljanje projekata i izrađenih prototipa na izložbi po završetku Školskog klimatskog izazova. Tačno mesto i vreme biće naknadno objavljeni, u skladu s preporukama Kriznog Štaba. 

 

Školski klimatski izazov  je koncipiran u skladu sa:

 • Novim predlogom Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji, dokumentom „Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba“ koji je pripremilo Ministaratvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 • Zakonom o zaštiti životne sredine koji je pripremilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine

 • Globalnom Agendom za održivi razvoj do 2030. godine čiji je Srbija potpisnik u okviru Agende globalnog obrazovanja 2030, UNESCO je 2017. godine objavio svoju publikaciju Obrazovanje za održivi razvoj: Ciljevi učenja koja se zasnivaju na 17 globalnih ciljeva za održivi razvoj.

Posebno je istaknuto da je obrazovanje ključni instrument za dostizanje ovih ciljeva.

devojcica 1.jpg
zemlja-klimatski-izazov (1).jpg
zemlja-klimatski-izazov (1).jpg