O nama

Misija Designathon Works je ohrabrivanje dece da oslobode svoju kreativnost kako bi dizajnirali bolju budućnost koristeći nove tehnologije. Naš jedinstveni Designathon metod® omogućava deci da osmišljavaju, grade i prezentuju njihova rešenja društvenih ili ekoloških izazova u skladu sa UN ciljevima održivog razvoja. Metod podrazumeva korišćenje i upotrebu edukativnih materijala namenjenih deci uzrasta od 8 do 14 godina.

 

Metod omogućava deci da upotrebljavaju njihovo znanje (iz matematike, biologije, fizike, umetnosti..) dok dizajniraju inovativna rešenja vezana za ciljeve održivog razvoja. Takođe, metod se fokusira na unutrašnje kapacitete sve dece, bez obzira na njihovo poreklo, rasu, sposobnosti, prepozanjući da svako dete ima nešto značajno da doprinese.  Naša misija se postiže širenjem metoda i načina razmišljanja u školama, institucijama  i biznisima širom sveta. 

Kulminaciju naših napora predstavlja godišnji Globalni Dečji Designathon. Tokom ovog jednodnevnog događaja, deca u gradovima širom sveta se okupljaju da bi paraleno radili i dizajnirali inovativne koncepte za jedan od ciljeva održivog razvoja.

Mi smo Designathon Works Srbija. Sav prihod usmeravamo na obrazovne aktivnosti i širenje Designathon filozofije što većem broju dece, a naročito devojčica  u Srbiji.  

Naš tim

 

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od  45 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Počiva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija). Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja.

Kako možemo sarađivati ?

  1. Designathon školski ciklus radionica (10-12 školskih časova) je namenjen đacima od I do VII razreda.

  2. Dvodnevni seminar za nastavnike (uključuje priručnik za nastavnike i maker kit za rad sa 30 dece)

  3. Uključivanje u Designathon Works Srbija obrazovnu mrežu institucija sa kojima sarađujemo (uključuje obuku i materijale za rad)

Kontaktirajte nas na 064 138 96 16 ili office@kidhub.rs kako biste zakazali sastanak, saznali modele uključivanja, cene i rezervisali Vaše mesto ukoliko želite da postanete deo naše obrazovne mreže.

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB iz Beograda. 

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

 

Obrazovni program Designathon Works je licencirani program i isključivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije. Designthon program namenjen školama je pod nekomercijalnom licencom čiji sadržaji se mogu koristiti isključivo u školskom okruženju.

Više o nama možete videti na www.kidhub.rs

 

Naši partneri

 

   Naši partneri i velika podrška su do sada bili: