Godišnji izveštaj

Designathon Works je međunarodno društveno preduzeće sa sedištem u Amsterdamu (Holandija).

 

Naš cilj je da  dopremo do milion dece širom sveta s našom metodologijom.

 

Sve naše aktivnosti su usmerene na povećanje našeg uticaja na decu i ostatak sveta.  Designathon Works funkcioniše kao fondacija Stiching Designathon Works