GCD-logo.png

Da li ste spremni da postanete dizajneri Vaše budućnosti kreirajući održivija ekološka rešenja u Srbiji?

​Ako ste učitelj (učiteljica) ili nastavnik (nastavnica), prijavite Vaše učenike na Globalni dečji Dizajnaton!

Za dodatne informacije nam možete pisati na office@kidhub.rs, skola@kidhub.rs ili nas pozvati 064 138 96 16  

ŠTA JE GLOBALNI DEČJI DIZAJNATON?

Globalni dečji Dizajnaton  je globalni dizajn maraton, takmičenje namenjeno osnovcima od 8 do 14 godina (II do VIII razreda). U pitanju je četvrto izdanje ovog takmičenja u Beogradu, a šesto na globalnom nivou. U njemu je do sada učestvovalo više od 1200 dece iz celog sveta i 120 iz Srbije. Ove godine u takmičenju učestvuje 24 zemalje iz celog sveta, 4000 dece, više od 1300 nastavnika - mentora školskih timova.

TEMA GLOBALNOG DEČJEG DIZAJNATONA?

Tema ove godine je "Naša planeta, naša budućnost" - bavimo se obnovom ekosistema. Tražimo lokalna rešenja za globalne ekološke izazove. 

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Takmičenje je namenjeno svim osnovcima od II do VIII razreda. Na takmičenje se mogu prijaviti osnovne škole iz cele Srbije. Nastavnici mogu prijaviti ceo razred. Broj dece nije ograničen, ali je važno da učenici tokom rada budu raspoređeni u tročlane timove u kojima će prijavljivati njihova rešenja. 

NA KOJI NAČIN SE PRIJAVLJUJU ŠKOLSKI TIMOVI?

Prijave za školske timove su otvorene od 25. januara do 7. marta 2022 i vrše se popunjavanjem ove onlajn prijave na veb sajtu KidHub-a

DA LI POSTOJI KOTIZACIJA ZA UČEŠĆE U GLOBALNOM DEČJEM DIZAJNATONU?

Učešće u Globalnom dečjem Dizajnatonu je BESPLATNO.

Svi edukativni materijali, kao i predviđena obuka za nastavnike su besplatni i biće organizovani preko naše onlajn edukativne platforme WeChangers. Pristup platformi će biti omogućen nastavnicima koji su prijavili učešće školskih timova. 

ŠTA SVE PODRAZUMEVA UČEŠĆE NA GLOBALNOM DEČJEM DIZAJNATONU?

1. PRIJAVA
Prijave za Globalni dečji Dizajnaton su otvorene od 25. januara do 7. marta popunjavanjem onlajn formulara na veb sajtu KidHub-a. Na ovaj način nastavnici prijavljuju školske timove.

2. EDUKATIVNI MATERIJALI POTREBNI ZA UČEŠĆE U Globalnom dečjem Dizajnatonu 
Edukativni materijali potrebni za učešće u takmičenju će biti dostupni za preuzimanje preko naše onlajn edukativne platforme WeChangers od 10. marta. 

Materijali koje ćete moći da preuzmete su: Prezentacija sa objašnjenjem teme takmičenja, Radni listovi za učenike, Smernice za nastavnike i Saglasnost o učešću u takmičenju za roditelje-staratelje. 

Materijali su dovoljni za samostalan rad u učionici. Postoji mogućnost i organizovanja dodatne obuke za nastavnike. 

Svi nastavnici koji se prijave za učešće dobiće link preko koga mogu da pristupe materijalima. Svi materijali su na Srpskom jeziku. Za snalaženje na platformi i komunikaciju s nastavnicima iz drugih zemalja, koristimo Engleski jezik. Platforma je jednostavna za korišćenje i ima posebne kanale za komunikaciju - tako da možete komunicirati vrlo jednostavno - slanjem "četa" ili "elektronske pošte". 


3. NEDELJA GLOBALNOG UČENJA I RAZMENE
Ove godine u ovom takmičenju učestvuju škole iz 24 zemlje sveta (Belgija, Kanada, Čile, Kina, Demokratska Republika Kongo, Francuska, Gana, Inija, Iran, Irska, Obala Slonovače, Kenija, Malta, Meksiko, Nepal, Nigerija, Poljska, Srbija, Španija, Šri Lanka, Švedska, Tanzanija, Holandija i Vijetnam). 

Od 14. do 18. marta 2022. održaće će nedelja Globalnog učenja i razmene tokom koje će nastavnici iz različitih zemalja imati mogućnost da se povežu s nastavnicima iz drugih zemalja, odnosno učenici će imati priliku da onlajn razmene ideje sa učenicima iz drugih zemalja, nauče više o ekološkim izazovima u vezi s temom takmičenja i kontekstu različitih zemalja i na taj način unaprede svoje "globalne građanske veštine", vršnjačko učenje i bolje razumevanje ekoloških izazova u drugim zemljama.

Ovo je mogućnost i za sve nastavnike, odnosno učenike iz Srbije. Ukoliko budete zainteresovani za ovu opciju, možete se direktno povezati sa vašim kolegama preko naše onlajn edukativne platforme ili vam mi možemo pomoći u uspostavljanju kontakta. 


4. PRVA FAZA TAKMIČENJA - PREDSELEKCIJA
Svi školski timovi treba da postave ("aplouduju" Radne listove za svojim predlogom rešenja) na WeChangers platformu do 31. marta 2022. Ovi radovi će biti predstavljeni na globalnom veb sajtu Designathon Works mreže (www.designathon.nl)


5.  FINALNA FAZA TAKMIČENJA
Odabranih 10 školskih timova (ukupno 20 dece) biće pozvani na finalni događaj koji će se odigrati u Beogradu 9. aprila. Tokom finalnog događaja, školski timovi će biti u prilici da naprave fizičke protototipe (makete) svojih ekoloških rešenja koristeći reciklažne materijale, elektroniku i-ili programiranje. U izradi prototipa imaće podršku facilitatorskog tima iz KidHub-a. Finalne radove će predstviti žiriju koji će odabrati tri pobednička rešenja koja će biti nagrađena. 

Okupljanje u Beogradu će biti organizovano samo ukoliko to epidemiološka situacija bude dozvoljavala. U suprotnom, finalni događaj će biti organizovan onlajn.  

Mesto i tačno vreme održavanja finalnog događaja, biće blagovremeno najavljeni nastavnicima. 

Svi članovi tima finalista dobijaju Sertifikat o učešću u Globalnom dečjem Dizajnatonu, a pobednici će biti dodatno nagrađeni. 

ŠTA JE POTREBNO DA NASTAVNICI URADE?
Potrebno je da prijave svoje školske timove najkasnije do 28. februara. Zatim da preuzmu edukativne materijale za takmičenje sa onlajn edukativne platforme WeChangers i da temu predstave svojim učenicima koji potom samostalno - u svojim timovima istražuju dodatne informacije koje će im pomoći da na kraju dizajniraju svoja ekološka rešenja koja predaju nastavnicima koji će ih postaviti na onlajn platformu. Uloga nastavnika u ovom procesu je mentorska. Svi postavljeni radovi biće vidljivi na globalnom veb sajtu Designathon Works edukativne mreže www. designathon.nl 

ŠTA JE POTREBNO DA UČENICI URADE?
Potrebno je da formiraju tročlane timove unutar svog razreda uz dogovor sa nastavnicima. Dozvoljeno je da u školskim timovima učestvuju učenici koji su iz starijih razreda (ako postoji takva mogućnost u školi). Obavezno je da barem jedan član tima bude devojčica. 

Učenici, nakon prezentovanja teme takmičenja od strane nastavnika, biraju jednu od tri ponuđene teme (izazova) koji će rešeavati u svojim timovima. Rad učenika treba da bude samostalan, dodatno istraživanje za potrebe izrade finalnog rešenja je neophodno (kroz upotrebu Interneta, dodatne školske ili vanškolske literature

Školski timovi koji su ranijih godina učestvovali na Globalnom dečjem Dizajnatonu ili Školskom klimatskom izazovu mogu da učestvuju, ali sa novim radovima. Takođe, nije dozvoljeno prijaviti rešenje koje je već predstavljeno na nekim drugim takmičenjima. CILJEVI GLOBALNOG DEČJEG DIZAJNATONA ?

1. Podsticanje učenika da postanu glavna pokretačka snaga promena održivog društva znanja u 21. veku, kroz aktivno učenje – rešavanjem ekoloških izazova u realnom društvenom okruženju (eng. learning by doing) primenjujući osnovne principe „mejkers kulture“ (stvaralačkog učenja);

2. Povećanja participativnosti dece kroz društveno – angažovane teme i inkluzivniji pristupu obrazovanju, čineći obrazovne teme relevantnijim za učenike i učenice kroz projektno učenje;


3. Podsticanje razvoja veština potrebnih u 21. veku kroz saradničko rešavanje problema, naučno-tehnološku pismenost, preduzimljivost, kreativnost i kritičko mišljenje primenjujući interdisciplinaran pristup koji povezuje nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umetnost i matematiku (eng. STEAM);


4. Poboljšanje odnosa i saradnje na relaciji nastavnik – učenik – škola – roditelji - lokalna zajednica kroz zajedničke aktivnosti.


METOD RADA

Designathon Works Ⓡ je "stvaralački" (mejker) edukativni program iz Holandije koji podstiče razvoj stvaralačkog učenja i preduzetničkih veština dece i mladih s ciljem kreiranja inovativnih ekoloških rešenja strukturisanih oko UN globalnih ciljeva održivog razvoja pomoću novih tehnologija. Pedstavnik ovog programa za Srbiju je KidHub iz Beograda. U radu koristimo različite "stvaralačke" (mejker) alate koji se sastoje od jednostavnih elektronskih komponenti, ali i MAkeBlock robotiće ili programiranje sa Micro: bit-om. Ovi alati će biti dostupni finalistima na završnom događaju u Beogradu. 


________________________

 
Globalni dečji Dizajnaton je koncipiran u skladu sa Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji, dokumentom „Okvir digitalnih kompetencija – Nastavnik za digitalno doba“ koji je pripremilo Ministaratvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zakonom o zaštiti životne sredine koji je pripremilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine i u skladu sa globalnom Agendom za održivi razvoj do 2030. godine čiji je Srbija potpisnik i uz uvažavanje Deklaracije o pravima deteta, Ujedinjenih nacija iz 1959.


Designathon Works ® (Dizajnaton) je edukativni metod iz Holandije koji podstiče decu uzrasta od 8 do 14 godina na kreativno rešavanje ekoloških i društvenih izazova s ciljem kreiranja inovativnih rešenja strukturisanih oko UN globalnih ciljeva održivog razvoja pomoću novih tehnologija.

Od 2018. godine, KidHub iz Beograda je predstavnik ovog metoda za Srbiju i partner globalne Designathon Works mreže. Program se realizuje u više od 45 zemalja sveta i deo je ASHOKA mreže. Zasnovan je na konceptu „otvorenih inovacija“, Mejker obrazovnom konceptu i design thinking metodologiji. Designathon Works Ⓡ je metodologija koju je osmislio tim edukatora, društvenih preduzetnika i dizajnera iz Holandije sa željom da podstaknu razvoj dece kao “changemakera”.

Informacije u vezi ovog takmičenja možete da pratite na društvenim mrežama KidHub-a (Facebook i Instagram), kao i na vebsajtu www.kidhub.rs Takođe nas možete kontaktirati na office@kidhub.rs, skola@kidhub.rs ili 064 138 96 16
 

KidHub je mesto gde nastaju dečje ideje

 

Za decu koja dizajniraju budućnost u skladu s planetom na kojoj žive!

Designathon Works ® (Dizajnaton) je jedinstveni društveno odgovorni obrazovni program iz Holandije, koji postoji u više od  45 zemalja sveta i deo je globalne Ashoka mreže socijalnih inovacija. Počiva na Designathon® metodu (Design Thinking-a + Maker edukacija). Namenjen je pre svega đacima osnovnih škola i zasniva se na rešavanju problema strukturisanih oko UN ciljeva održivog razvoja.

Predstavnik Designathon programa za Srbiju je KIDHUB iz Beograda. 

Zabranjeno je kopiranje tekstualnog i promotivnog sadržaja sa naših veb prezentacija, preuzimanje fotografija, a posebno kopiranje obrazovnih sadržaja u komercijalne i nekomercijalne svrhe.

 

Obrazovni program Designathon Works je licencirani program i isključivo je vlasništvo medjunarodne obrazovne mreže Stiching Designathon Works iz Holandije. Designthon program namenjen školama je pod nekomercijalnom licencom čiji sadržaji se mogu koristiti isključivo u školskom okruženju.

Više o nama možete videti na www.kidhub.rs

 

Naši partneri

 

   Naši partneri i velika podrška su do sada bili: